Standard Database for Intergraph Smart Reference Data Installation - Intergraph Smart Reference Data Standard Database

PPMProduct
Intergraph Smart Reference Data Standard Database
PPMCategory_custom
Installation & Upgrade
Version_SDB
12.1
Version_SPMat_custom
2020 (10.0)